top of page

POLITYKA PRTWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Poradnia Dietetyki Medycznej Patrycja Fijał

Adres: ul. Dworcowa 37/31 10-437 Olsztyn

NIP: 7393816422

Adres email: dietetykolsztyn@gmail.com

Telefon: +48 507 494 045

 

2. Celem zbierania danych jest:

– Wysłanie oferty handlowej na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

– Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej: dietetykolsztyn@gmail.com, telefonicznie: 507494045, co jest prawnie usprawiedliwionym interesem administratora danych na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO oraz na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wskazanego w punkcie 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przesłanie oferty handlowej i udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.

5. Dane, których dotyczy zgoda nie będą udostępniane innym podmiotom, niż wymaga tego realizacja celu, na który została wyrażona zgoda. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane będą przechowywane przez okres realizacji celów, których dotyczy zgoda.

9. Jeżeli nie zdecydujesz się zostać naszym klientem, usuniemy Twoje dane, jak tylko odpowiemy na Twoje zapytanie.

bottom of page